Hans Galjaard

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar EUR
Vakgebieden Geneeskunde
Leeropdracht Humane genetica.
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1984
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Onderzoek/publicaties

Hans Galjaard is emeritus hoogleraar humane genetica. Hij is een arts en onderzoeker die ook bij het grote publiek door geregelde tv-optredens bekendheid geniet. 

Tijdens zijn wetenschappelijke loopbaan richtte hij zijn aandacht onder meer op de prenatale diagnostiek, waarbij ziekten of afwijkingen reeds bij het ongeboren kind kunnen worden vastgesteld.