Stan Gielen

Titels Prof. dr.
Voorletters C.C.A.M.
Hoofdfunctie Voorzitter NWO
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan NWO
Raad van Bestuur
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
tel.  070 344 0723
s.gielen@nwo.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Stan Gielen onderzoekt de informatieverwerking in de hersenen, met nadruk op waarnemen en bewegen bij de mens. Hiervoor gebruikt hij diverse experimentele technieken, zoals neurofysiologie en neuroimaging. Gielen is ook betrokken bij onderzoek naar Brain Computer Interfacing, waarbij hersenactiviteit gebruikt wordt om mensen te ondersteunen bij hun functioneren. 

Sinds 2016 is Gielen voorzitter van NWO.