Erik van der Giessen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Micromechanica van materialen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Dept. of Applied Physics Micromechanics of Materials Group
Nijenborgh 4
9747 AG GRONINGEN
tel.  050-3638047
e.van.der.giessen@rug.nl
Onderzoek/publicaties