Rienk van Grondelle

Titels Prof. dr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Biofysica
De Boelelaan 1081
1081 HV AMSTERDAM
tel.  020-5987930
r.van.grondelle@vu.nl
Onderzoek/publicaties