Gert Jan van Heijst

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters G.J.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Natuurkunde
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Chemische technologie, procestechnologie
  Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
Leeropdracht Stromingsleer
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Vakgroep Transportfysica
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040-2472722
g.j.f.v.heijst@tue.nl
Onderzoek/publicaties