Jan Hoeijmakers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR / Groepsleider Onderzoek Erasmus MC, Pr. Máxima Centrum en CECAD
Vakgebieden Kanker
  Histologie, celbiologie
  Genetica
  Neurologie
Leeropdracht Moleculaire genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 704 3199
j.hoeijmakers@erasmusmc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties