Jan Hoeijmakers

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR / Hoofd instituut genetica, supervisor DNA repair
Vakgebieden Kanker
  Genetica
Leeropdracht Moleculaire genetica
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 408 7199
j.hoeijmakers@erasmusmc.nl
Onderzoek/publicaties