A.T. de Hoop

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Theoretische elektriciteitsleer en toegepaste wiskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1989
Adviserend lid van Sectie Wiskunde
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Postbus 5031
2600 GA Delft
tel.  015-2785203
a.t.dehoop@tudelft.nl