Adrianus de Hoop

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.T.
Hoofdfunctie Lorentz Chair Emeritus Professor TUD
Vakgebieden Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
  Telecommunicatietechniek
  Technische wetenschappen
  Geochemie, geofysica
  Functies, differentiaalvergelijkingen
Leeropdracht Theoretische elektriciteitsleer en toegepaste wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1989
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
a.t.dehoop@tudelft.nl
Persoonlijke website