Piet van der Horst

Titels Prof. dr.
Voorletters P.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Linguïstiek
Leeropdracht Uitlegging van het Nieuwe Testament
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties