Cornelis de Jager

Titels Prof. dr.
Voorletters C.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1969
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222-369300
Persoonlijke website