Irene de Jong

Titels Prof. dr.
Voorletters I.J.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Linguïstiek
Leeropdracht Oudgriekse Taal- en Letterkunde
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2015
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Stichting J. Gonda-Fonds
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen
Afdeling ACASA
Turfdraagsterpad 9
1012 XT Amsterdam
tel.  020 525 2559
i.j.f.dejong@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Irene de Jong (1957) past concepten uit de narratologie toe op oud-Griekse literatuur, in het bijzonder op de werken van Homerus, Herodotus, Sophocles en Euripides. Centrale vraag in haar onderzoek is waarom de Griekse literatuur, die meestal niet gelezen werd maar voorgedragen, zo effectief en overtuigend was. Op het gebied van de narratieve analyse is De Jong een wereldautoriteit.