Jaap Mansfeld

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Middeleeuwen
  Oudheid
  Wijsbegeerte
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1991
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030-2532094
jaap.mansfeld@phil.uu.nl
Onderzoek/publicaties