Jos van der Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RU
Vakgebieden Infecties, parasitologie, virologie
  Organen en orgaansystemen
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Geneeskunde
  Inwendige geneeskunde
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Algemene interne geneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
President van European Academies Science Advisory Council (EASAC)
Voorzitter van Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation Indonesia Netherland
Lid van Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)
Verbonden aan Radboud UMC
Algemene Interne Geneeskunde
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4763
jos.vandermeer@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties