Eginhard Meijering

Titels Dr.
Voorletters E.P.
Hoofdfunctie Emeritus lector UL
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1980
Onderzoek/publicaties