Don Mellenbergh

Titels Prof. dr.
Voorletters G.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Leeropdracht Psychologische methodenleer
Domein Afdeling Letterkunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Afdeling Psychologie
Roetersstraat 15
1018 WB Amsterdam
tel.  020-5256757
g.j.mellenbergh@uva.nl