Alice ter Meulen

Titels Prof. dr.
Voorletters A.G.B.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Syntaxis en semantiek van de natuurlijke taal, met name haar logische aspecten
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000