Hans Mooij

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Atoomfysica en molecuulfysica
  Nanotechnologie
  Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Kavli Institute of Nanoscience
Postbus 5046
2600 GA Delft
tel.  015 278 6153
j.e.mooij@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties