Hans Oerlemans

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Atmosfeerwetenschappen
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek
Postbus 80005
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 3272
j.oerlemans@phys.uu.nl
Onderzoek/publicaties