Jan Osse

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar WUR
Vakgebieden Dierkunde
Leeropdracht Algemene dierkunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen University & Research
Experimentele Dierkunde
Postbus 338
6700 AH Wageningen
Onderzoek/publicaties