Joost Ruitenberg

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar VU
Vakgebieden Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Internationale volksgezondheid
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1985
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
De Boelelaan 1085-1087
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7031
Onderzoek/publicaties