George Sawatzky

Titels Prof. dr.
Voorletters G.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar Universiteit van British Columbia
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Vaste stof fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan University of British Columbia
Department of Physics and Astronomy
Agricultural Road 6224
BC V6T 1Z1 Vancouver
Canada
tel.  +1-604-8223253
sawatzky@physics.ubc.ca
Onderzoek/publicaties