Rolf Siemssen

Titels Prof. dr.
Voorletters R.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar RUG
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Experimentele kernfysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen