Titia Sixma

Titels Prof. dr.
Voorletters T.K.
Hoofdfunctie Groepsleider NKI
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
  Biochemie
  Kanker
Leeropdracht Structuur en functie van eiwitten
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Nederlands Kanker Instituut
Afdeling Biochemie
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel.  020 512 1959
t.sixma@nki.nl
Onderzoek/publicaties