Ad Stouthamer

Titels Prof. dr.
Voorletters A.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Microbiologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1974
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Biologie
De Boelelaan 1087
1081 HV Amsterdam
tel.  020-5987190