Peter Teunissen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters P.J.G.
Hoofdfunctie Professor/ARC Federation Fellow Curtin University of Technology / hoogleraar TUD
Vakgebieden Geodesie, fysische geografie
Leeropdracht Mathematische geodesie en puntsbepaling
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Curtin University of Technology
Department of Spatial Sciences
GPO Box U1987
6845 Perth
Australië
p.teunissen@curtin.edu.au
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties