Anne Troelstra

Titels Prof. dr.
Voorletters A.S.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Logica, zuivere wiskunde en grondslagen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1976
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Institute for Logic, Language and Computation
Plantage Muidergracht 24
1018 TV Amsterdam
tel.  020 525 5298
a.s.troelstra@uva.nl
Onderzoek/publicaties