Jan Verhoeven

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Scheikunde
Leeropdracht Organische chemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1982
Lid van Van 't Hoff-Fonds
Verbonden aan University of Amsterdam
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciensces (HIIMS)
P.O. Box 94157
1090 GD Amsterdam
tel.  020 525 5676
j.w.verhoeven@uva.nl