Louise Vet

Titels Prof. dr.
Voorletters L.E.M.
Hoofdfunctie Directeur NIOO-KNAW/ Hoogleraar WUR
Vakgebieden Fysiologie
  Dierkunde
  Biochemie
  Ecologie
Leeropdracht Evolutionaire ecologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Biologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Voorzitter van Indonesiëcommissie
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Lid van Directeurenraad
Lid van Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL)
Lid van Selectiecommissie De Jonge Akademie
Directeur van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 400
l.vet@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties