Louise Vet

Titels Prof. dr.
Voorletters L.E.M.
Hoofdfunctie Directeur NIOO-KNAW/ Hoogleraar WUR
Leeropdracht Evolutionaire ecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 400
l.vet@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Louise Vet is een bioloog met een brede interesse in ecologie en evolutie. Zij verwierf internationale bekendheid met haar onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Daarnaast ziet zij het als haar missie om het belang van ecologische kennis uit te dragen naar het brede publiek. Dit doet zij door middel het verzorgen van columns en lezingen en regelmatig in de media op te treden. Sinds 1999 is Vet directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)