Louise Vet

Titels Prof. dr.
Voorletters L.E.M.
Hoofdfunctie Directeur NIOO-KNAW/ Hoogleraar WUR
Vakgebieden Biochemie
  Ecologie
  Dierkunde
  Fysiologie
Leeropdracht Evolutionaire ecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Voorzitter van Indonesiëcommissie
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen
Directeur van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
Verbonden aan Nederlands Instituut voor Ecologie
Postbus 50
6700 AB Wageningen
tel.  0317 473 400
l.vet@nioo.knaw.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties