H.J.J. Wellens

Titels Prof. dr.
Voorletters H.J.J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UM/oud-directeur ICIN-KNAW
Vakgebieden Cardiovasculaire aandoeningen
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1990