Marinus Werger

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Biologie
Leeropdracht Plantenoecologie, vegatiekunde en botanische oecologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Afdeling Plantenecologie, Went Gebouw, Z-425
Postbus 80084
3508 TB Utrecht
tel.  030 253 6700
marinus.werger@gmail.com
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties