Marinus Werger

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Biologie
Leeropdracht Plantenecologie en vegatiekunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Afdeling Plantenecologie
marinus.werger@gmail.com

Marinus Werger is plantenecoloog. Hij begon zijn carrière als vegetatiekundige en richtte zich al snel op functioneel ecologisch onderzoek aan groei- en overlevingsstrategieën van planten. In zijn groep combineerde hij dit met ecofysiologisch en populatie-dynamisch onderzoek, en ontwikkelde hij mechanistische modellen om de regulatie van biodiversiteit te begrijpen en niveaus van duurzame exploitatie van ecosystemen te bepalen. 

Ook zijn onderzoek naar de functionele aspecten van de structuur van vegetatie en de daaruit voortkomende mechanismen van successie heeft internationaal zeer de aandacht getrokken.