Pierre de Wit

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters P.J.G.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar WUR
Vakgebieden Landbouw en tuinbouw
  Biochemie
  Biologie
  Plantkunde
Leeropdracht Moleculaire fytopathologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1999
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Laboratorium voor Fytopathologie
Postbus 16
6700 AA Wageningen
tel.  0317 483 130
pierre.dewit@wur.nl
Onderzoek/publicaties