Chris de Zeeuw

Titels Prof. dr.
Voorletters C.I.
Hoofdfunctie Afdelingshoofd en hoogleraar Erasmus MC/Groepsleider NIN
Vakgebieden Bewegingswetenschappen
  Anatomie, morfologie
  Fysiologie
Leeropdracht Neurowetenschappen
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2014
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Projectdirecteur van Nederlands Herseninstituut
Verbonden aan Erasmus MC
Netherlands Institute for Neuroscience
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam
tel.  010 704 3299
c.dezeeuw@erasmusmc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

 

Chris de Zeeuw, Erasmus MC en Nederlands Herseninstituut, probeert de manier waarop het geheugen werkt te ontrafelen. Hij richt zich daarbij op het effect van elektrische activiteit van lerende zenuwcellen in het cerebellum (de kleine hersenen) op bewegingen. Ook bekijkt hij wat genetische veranderingen voor het leerproces betekenen en wat de klinische toepassingen kunnen zijn.