Erik-Jan Zürcher

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Turkse talen en culturen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen, Witte Singel-complex
Witte Singel 25 / M. de Vrieshof 4
2311 BZ Leiden
tel.  071 527 2026
Onderzoek/publicaties