Erik-Jan Zürcher

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Turkse talen en culturen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Commissie Talen in Nederland - Talen voor Nederland
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen, Witte Singel-complex
Witte Singel 25 / M. de Vrieshof 4
2311 BZ Leiden
tel.  071 527 2026
Onderzoek/publicaties