Erik-Jan Zürcher

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en letterkunde overige taalgroepen
  Taal- en literatuurwetenschappen
Leeropdracht Turkse talen en culturen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Wetenschapscommissie KITLV-KNAW
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen
Matthias de Vrieshof 3
2311 BZ Leiden
tel.   071 527 2145
Onderzoek/publicaties

Erik-jan Zürcher is expert op het gebied van Turkije, met name op het gebied van de overgangsperiode van het Ottomaanse Rijk naar de Republiek Turkije (grofweg 1880-1950) en in de rol van de Young Turk-generatie/beweging bij dit proces.

Na een periode waarin hij de politieke geschiedenis van deze periode bestudeerd heeft, kreeg hij gaandeweg ook meer interesse in de sociale geschiedenis. Hij is van mening dat de sleutel tot een beter begrip van het ontstaan van het moderne Turkije gelegen is in het met elkaar in verband brengen van de processen van gedwongen migratie, oorlog, de erfenis van het Ottomaanse Rijk en de vorming van de staat. Zürcher verschijnt regelmatig in de media om actualiteit rond Turkije te duiden.