Jaap Zwemmer

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Gemengde rechtsgebieden
  Bestuurskunde
Leeropdracht Belastingrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam
tel.  020 525 3211
Onderzoek/publicaties