Hans Reiber

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.H.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Radiologie, radiotherapie
  Cardiovasculaire aandoeningen
Leeropdracht Medische beeldverwerking
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2000
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Leids Universitair Medisch Centrum
Postbus 9600
2300 RC Leiden
tel.  071 526 3935
j.h.c.reiber@lumc.nl
Onderzoek/publicaties