Jenny Gierveld

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU/ honorary fellow NIDI
Vakgebieden Sociologie
Leeropdracht Sociale demografie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Postbus 11650
2502 AR Den Haag
gierveld@nidi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties

Jenny Gierveld is emeritus hoogleraar sociologie (voorheen hoogleraar methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek) aan de Vrije Universiteit, Amsterdam en oud-directeur van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) in Den Haag. Tegenwoordig is zij als honorary fellow verbonden aan het NIDI.

Haar onderzoek betreft de sociale aspecten van de vergrijzing. Leefvormen en sociale netwerken van oudere mensen staan daarbij centraal. Bijzondere aandacht gaat uit naar eenzaamheid, de verdere ontwikkeling en toetsing van de De Jong Gierveld eenzaamheidsschaal.

Theoretisch en empirisch onderzoek naar de achtergronden van het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid, sociale isolatie en sociale uitsluiting houden haar in het bijzonder bezig, evenals de trajecten voor de preventie van eenzaamheid.

In 2018 rondde zij een overzichtsartikel af over tien jaar wereldwijd onderzoek naar eenzaamheid: ‘New Ways of Theorizing and Conducting Research in the Field of Loneliness and Social Isolation’ (samen met collega’s Theo G. van Tilburg en Pearl A. Dykstra), gepubliceerd in: Anita L. Vangelisti & Daniel Perlman (Eds.), Cambridge Handbook of Personal Relationships, 2nd revised edition (2018, pp. 391-404). Cambridge University Press.

Zij ziet het mede als haar taak om daarnaast zorg te dragen voor de disseminatie van de onderzoeksbevindingen.