Maarten Prak

Titels Prof. dr.
Voorletters M.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Geschiedenis
  Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
Leeropdracht Sociale en economische geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Bestuurslid van KNAW
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 2159
m.prak@uu.nl
Onderzoek/publicaties