Maarten Prak

Titels Prof. dr.
Voorletters M.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Geschiedenis
  Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
Leeropdracht Sociale en economische geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 2159
m.prak@uu.nl
Onderzoek/publicaties

Het onderzoek van Maarten Prak concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese - en vooral Nederlandse - steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Onderwerpen die zijn speciale aandacht hebben zijn: burgerschap, instituties, culturele industrie, gilden en menselijk kapitaal.