Ab Osterhaus

Titels Prof. dr.
Voorletters A.D.M.E.
Hoofdfunctie Directeur Research Center for Emerging Infections and Zoonoses
Vakgebieden Immunologie, serologie
  Microbiologie
Leeropdracht Virologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Onderzoek/publicaties