Jan Smit

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht Event stratigraphy
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Bètawetenschappen
Cluster Aardwetenschappen, afdeling Geologie en Geochemie
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 7384
j.smit@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties