Jan Smit

Titels Prof. dr.
Voorletters J.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Aardwetenschappen
  Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht Stratigrafie en paleontologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
De Boelelaan 1085-1087
1081 HV Amsterdam
tel.  020-5987384
j.smit@vu.nl
Onderzoek/publicaties