Cees Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters C.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Vastestoffysica
  Biofysica, klinische fysica
  Atoomfysica en molecuulfysica
  Nanotechnologie
Leeropdracht Moleculaire biofysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Afdeling Nanosciences
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 6094
c.dekker@tudelft.nl
Onderzoek/publicaties