Henk Broer

Titels Prof. dr.
Voorletters H.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Wiskunde
  Fourieranalyse, functionaalanalyse
Leeropdracht Dynamische Systemen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Sectie Wiskunde
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science
Postbus 407
9700 AK Groningen
tel.  050 363 3959
h.w.broer@rug.nl
Onderzoek/publicaties