John Jansen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Bioinformatica, biomathematica
  Tandheelkunde
Leeropdracht Biomaterialen, experimentele implantologie en parodontologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Chinacommissie
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Verbonden aan Radboud UMC
Cluster Tandheelkunde, Sector Paradontologie en Biomaterialen
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4920
John.Jansen@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties