John Jansen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Tandheelkunde
  Bioinformatica, biomathematica
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
Leeropdracht Biomaterialen, experimentele implantologie en parodontologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Chinacommissie
Lid van Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lid van Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)
Verbonden aan Universitair Medisch Centrum St. Radboud
Cluster Tandheelkunde, Sector Paradontologie en Biomaterialen
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4920
John.Jansen@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties