Keimpe Algra

Titels Prof. dr.
Voorletters K.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU en decaan Faculteit Geesteswetenschappen UU
Vakgebieden Oudheid
  Wijsbegeerte
Leeropdracht Geschiedenis van de wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Voorzitter van Raad voor Geesteswetenschappen
Bestuurslid van Domein Geesteswetenschappen
Lid van Commissie Akademiepenning
Lid van Social Sciences and Humanities
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis van de Filosofie, Kr 1.04
Trans 10
3512 JK Utrecht
tel.  030 253 6096
k.a.algra@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties