Henk van der Vorst

Titels Prof. dr.
Voorletters H.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Wiskunde
Leeropdracht Toegepaste wiskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Wiskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
H.A.Vandervorst@uu.nl