Pedro Crous

Titels Prof. dr.
Voorletters P.W.
Hoofdfunctie Directeur Westerdijk Fungal Biodiversity Institute /Hoogleraar WUR
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Directeur van Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Verbonden aan Westerdijk Fungal Biodiversity Institute
Postbus 85167
3508 AD Utrecht
tel.  030 212 2643
p.crous@westerdijkinstitute.nl

De lijfspreuk van Pedro Crous luidt ‘Schimmels zijn de toekomst’, omdat ze onze kwaliteit van leven verbeteren. Crous is een van de pioniers in het in kaart brengen en catalogiseren van schimmels. Hij zette onder andere de MycoBank op voor het eenduidig registreren van schimmelnamen. Ook stond hij aan de wieg van een wereldwijde database met 'barcodes' van het DNA van schimmels voor wetenschappelijk onderzoek in de landbouw, de gezondheidszorg en de industrie.

In 2017 lanceerde Crous een project voor schoolkinderen: Wereldfaam, een schimmel met je naam. Na het bezoek aan een schimmeltentoonstelling mochten ze grondmonsters uit hun eigen tuin opsturen naar het Westerdijk Instituut. Als daarin een nog onbekende schimmel werd ontdekt, kon die hun naam krijgen. Het project heeft tientallen nieuwe schimmels opgeleverd en krijgt mondiaal vervolg.