Peter van der Veer

Titels Prof. dr.
Voorletters P.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Culturele antropologie
  Ontwikkelingsstudies
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Godsdienstwetenschappen
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan University College Utrecht
Postbus 80145
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 9515
Onderzoek/publicaties