Peter van der Veer

Titels Prof. dr.
Voorletters P.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Culturele antropologie
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Ontwikkelingsstudies
Leeropdracht Godsdienstwetenschappen
Domein Afdeling Letterkunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Verbonden aan University College Utrecht
Postbus 80145
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 9515
p.t.vanderveer@ucu.uu.nl
Onderzoek/publicaties