Theo Verbeek

Titels Prof. dr.
Voorletters Th.H.M.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UU
Vakgebieden Kunst- en cultuurwetenschappen
  Geschiedenis
  Wijsbegeerte
Leeropdracht Geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2002
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Wijsbegeerte
Postbus 80126
3508 TC Utrecht
tel.  030-2532084
theo.verbeek@phil.uu.nl
Onderzoek/publicaties