Martin Fase

Titels Prof. dr.
Voorletters M.M.G.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA /Oud-onderdirecteur De Nederlandsche Bank
Vakgebieden Bestuurskunde
  Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Monetaire economie en financiële instellingen
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1987
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Onderzoek/publicaties

Martin Fase is emeritus hoogleraar monetaire economie van de Universiteit van Amsterdam en voormalig onderdirecteur van De Nederlandsche Bank (DNB).  

Fase was pionier van de monetaire econometrie in Nederland. Tijdens zijn meer dan 40-jarige carrière pionierde hij voornamelijk op het gebied van tijdreeksanalyses, de vraag naar geld, conjunctuurindicatoren en macro-econometrische en monetaire modelbouw. Onder zijn leiding kwam het eerste econometrische model voor het Nederlandse monetaire beleid, MORKMON tot stand. In een latere fase van zijn loopbaan bewoog Fase zich meer en meer op het terrein van de geschiedenis van het monetaire denken en de historie van het bankwezen in Nederland.