Jan Willem Gunning

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Ontwikkelingseconomie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Algemene en Ontwikkelingseconomie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6141
j.w.gunning@vu.nl
Onderzoek/publicaties

Jan Willem Gunning wordt geprezen om zijn werk als bruggenbouwer tussen de ontwikkelingseconomie en de hoofdstroom van de economische wetenschap, en om zijn kritische beschouwingen over de rol en effectiviteit van ontwikkelingshulp.