Jan Willem Gunning

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Ontwikkelingseconomie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Algemene en Ontwikkelingseconomie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6141
j.w.gunning@vu.nl
Onderzoek/publicaties