Wout van Bekkum

Titels Prof. dr.
Voorletters W.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Moderne en contemporaine geschiedenis
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Leeropdracht Semitische talen en culturen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
Voorzitter van Stichting J. Gonda-Fonds
Lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen
Centrum voor Midden-Oosten Studies
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
tel.  050 363 5818
w.j.van.bekkum@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties