Jaap Sinninghe Damsté

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.S.
Hoofdfunctie Afdelingshoofd Mariene Biochemie en Toxicologie NIOZ/hoogleraar UU
Vakgebieden Paleontologie, stratigrafie
  Biologie
  Geochemie, geofysica
Leeropdracht Moleculaire paleontologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222 369 550
damste@nioz.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties